Etsi ja poista päällekkäiset osoitteet


Ohjelma päällekkäisten osoitteiden
etsimiseksi ja poistamiseksi


  • DeduplicationWizard 4.2: Selkeä ja kelppokäyttöinen Excel-ohjelma, jonka avulla voi etsiä päällekkäisiä osoitteita. Päällekkäisiä osoitteita voi etsiä postiosoitteen, puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen avulla yhdestä osoitelistasta tai vertailemalla kahta eri osoitelistaa, kuten esimerkiksi mainonnan postituslistoissa on tapana. Ohjelma sopii vain Excel-tiedostoihin.
  • DataQualityTools 4.2: DeduplicationWizard -ohjelmaan verrattuna DataQualityTools tarjoaa enemmän mahdollisuuksia päällekkäisten osoitteiden etsintään. Sen lisäksi ohjelmassa on monia muita toimintoja osoitetietojen työstämiseen, kuten esimerkiksi eri kenttiin syötettyjen tietojen tiivistäminen yhteen. Excel-tiedostojen ohella järjestelmä voi käsitellä myös tiedostoja ohjelmista ACCESS, dBase, VistaDB sekä tekstitiedostoja (.txt), ja se toimii yhdessä MS SQL Server, IBM DB2, ORACLE, MySQL sekä PostgreSQL palvelimien kanssa.
  • BatchDeduplicator 4.2: BatchDeduplicator sisältään pääosin samat toiminnot päällekkäisten osoitetietojen etsimiseen kuin DataQualityTools. Aivan kuten DataQualityTools -ohjemalla voidaan myös tällä ohjelmalla työstää erittäin suuriakin tietopankkeja. Muutaman miljoonan tietueen käsittely ei aiheuta ongelmia. Projektit voidaan suunnitella siten, että niillä on tietty toteuttamisajankohta, esimerkiksi joka tiistai kello 17:00.

Etsi ja poista päällekkäiset osoitteet